Ανακοινώσεις: Αναρτήθηκε το νέο τεύχος του περιοδικού Στοματολογία (Τόμος 80 - Τεύχος 3) 

E-Learning

Για νέους Χρήστες

Για την έκδοση νέου κωδικού παρακολούθησης των σεμιναρίων, παρακαλώ ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

ΒΗΜΑ 1

Για την έκδοση νέου κωδικού παρακολούθησης των σεμιναρίων πατήστε εδώ.

ΒΗΜΑ 2

Διαβάστε το κείμενο συναίνεσης και επιβεβαιώστε τη συγκατάθεσή σας όσον αφορά στη συλλογή και τήρηση των Πληροφοριών σας από τη GSK.

ΒΗΜΑ 3

Καταχωρήστε τα στοιχεία επικοινωνίας σας στα αντίστοιχα πεδία της αίτησης συμμετοχής.

ΒΗΜΑ 4

Σύντομα θα λάβετε στο e-mail σας τον προσωπικό σας κωδικό παρακολούθησης των διαδικτυακών σεμιναρίων.

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα E-Learning

Για ενημέρωση και συγκατάθεση από τους διδάσκοντες:

Βήμα

Το πρόγραμμα e-learning της ΣΕΕ πραγματοποιείται στο εκπαιδευτικό κέντρο της Εταιρείας, Καλλιρρόης 17 Αθήνα stomsoc@otenet.gr τηλ: 210-9214325, κάθε δεύτερη και τέταρτη Δευτέρα του μήνα από 13.00 – 14.00.

Βήμα

Αποστολή του εκπαιδευτικού υλικού σε κατάλληλη ηλεκτρονική μορφή στην Εταιρεία ΚΟΡΥΜΒΟΣ το αργότερο 3 εργάσιμες ημέρες πριν από την έναρξη του μαθήματος. Tα αρχεία θα αποστέλλονται ηλεκτρονικά στην ΑΚΩΝ-ΚΟΡΥΜΒΟΣ Α.Ε., μέσω της υπηρεσίας wetransfer στο email: xkot@akonkorimvos.gr.

Βήμα

Το εκπαιδευτικό υλικό που θα εισαχθεί στην πλατφόρμα Saba Meeting, θα πρέπει να βρίσκεται σε κατάλληλη ηλεκτρονική μορφή: Microsoft PowerPoint slides

Βήμα

Τα animations και η γραμματοσειρά του PowerPoint θα πρέπει να είναι αποκλειστικά του Microsoft Office PowerPoint.

Βήμα

Τα slides του Microsoft PowerPoint θα πρέπει να βρίσκονται σε μορφοποίηση 4:3 ή 16:9.

Βήμα

Τα videos που περιέχει η παρουσίαση θα πρέπει να παραδίδονται ξεχωριστά από την παρουσίαση σε μία από τις παρακάτω μορφές: .Mp4, .avi, .mov, .mpg.

Βήμα

H παρουσίαση γίνεται μέσω διαδικτύου και καταγράφεται από τη ΣΕΕ, αλλά και τους παρακολουθούντες, που μπορούν να τη δουν οποιαδήποτε άλλη ώρα ως video για 10 ημέρες.

Βήμα

Tα πρόσωπα των ασθενών της παρουσίασης πρέπει να είναι καλυμμένα και μη αναγνωρίσιμα.

Βήμα

Η παρουσίαση θα έχει επιτυχία, αν είναι συμμετοχική. Γι’ αυτό οι διαφάνειες δεν πρέπει να ξεπερνούν τις 40-45 και πρέπει να παρεμβάλλονται 5 – 6 διαφάνειες με ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής για να απαντήσουν, οι οποίες θα φέρουν τον τίτλο ‘’ερώτηση’’.

Βήμα

Στη 2η διαφάνεια θα πρέπει να αναγράφεται το μήνυμα για τη σύγκρουση συμφερόντων, το οποίο είναι το εξής: «Στην παρουσίαση αυτή δεν υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων, προβολή/προώθηση προϊόντων ή κατευθυνόμενες θέσεις / απόψεις».

Βήμα

Το πρόγραμμα δίνει τη δυνατότητα ερωτήσεων και προς τον ομιλητή, προφορικά ή με γραπτό κείμενο από τους παρακολουθούντες και televoting. Παράκληση να χρησιμοποιούνται όλες οι δυνατότητές του.

Βήμα

Οι συμμετέχοντες στις επιστημονικές εκδηλώσεις ομιλητές, σύμφωνα με την 66948/2106 εγκύκλιο του ΕΟΦ, υποχρεούνται στην αρχή της ομιλίας τους (στη δεύτερη διαφάνεια μετά τον τίτλο της διάλεξης) να δηλώνουν την ύπαρξη ή μη σύγκρουσης συμφερόντων.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς,

Οι υπεύθυνοι προγράμματος

Άννα Πατρικίου

Ιωάννης Μελακόπουλος

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα E-Learning

Για ενημέρωση και συγκατάθεση από τους διδάσκοντες:

Βήμα

Το πρόγραμμα e-learning της ΣΕΕ πραγματοποιείται στο εκπαιδευτικό κέντρο της Εταιρείας, Καλλιρρόης 17 Αθήνα stomsoc@otenet.gr τηλ: 210-9214325, κάθε δεύτερη και τέταρτη Δευτέρα του μήνα από 13.00 – 14.00.

Βήμα

Αποστολή του εκπαιδευτικού υλικού σε κατάλληλη ηλεκτρονική μορφή στην Εταιρεία ΚΟΡΥΜΒΟΣ το αργότερο 3 εργάσιμες ημέρες πριν από την έναρξη του μαθήματος. Tα αρχεία θα αποστέλλονται ηλεκτρονικά στην ΑΚΩΝ-ΚΟΡΥΜΒΟΣ Α.Ε., μέσω της υπηρεσίας wetransfer στο email: xkot@akonkorimvos.gr.

Βήμα

Το εκπαιδευτικό υλικό που θα εισαχθεί στην πλατφόρμα Saba Meeting, θα πρέπει να βρίσκεται σε κατάλληλη ηλεκτρονική μορφή: Microsoft PowerPoint slides

Βήμα

Τα animations και η γραμματοσειρά του PowerPoint θα πρέπει να είναι αποκλειστικά του Microsoft Office PowerPoint.

Βήμα

Τα slides του Microsoft PowerPoint θα πρέπει να βρίσκονται σε μορφοποίηση 4:3 ή 16:9.

Βήμα

Τα videos που περιέχει η παρουσίαση θα πρέπει να παραδίδονται ξεχωριστά από την παρουσίαση σε μία από τις παρακάτω μορφές: .Mp4, .avi, .mov, .mpg.

Βήμα

H παρουσίαση γίνεται μέσω διαδικτύου και καταγράφεται από τη ΣΕΕ, αλλά και τους παρακολουθούντες, που μπορούν να τη δουν οποιαδήποτε άλλη ώρα ως video για 10 ημέρες.

Βήμα

Tα πρόσωπα των ασθενών της παρουσίασης πρέπει να είναι καλυμμένα και μη αναγνωρίσιμα.

Βήμα

Η παρουσίαση θα έχει επιτυχία, αν είναι συμμετοχική. Γι’ αυτό οι διαφάνειες δεν πρέπει να ξεπερνούν τις 40-45 και πρέπει να παρεμβάλλονται 5 – 6 διαφάνειες με ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής για να απαντήσουν, οι οποίες θα φέρουν τον τίτλο ‘’ερώτηση’’.

Βήμα

Στη 2η διαφάνεια θα πρέπει να αναγράφεται το μήνυμα για τη σύγκρουση συμφερόντων, το οποίο είναι το εξής: «Στην παρουσίαση αυτή δεν υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων, προβολή/προώθηση προϊόντων ή κατευθυνόμενες θέσεις / απόψεις».

Βήμα

Το πρόγραμμα δίνει τη δυνατότητα ερωτήσεων και προς τον ομιλητή, προφορικά ή με γραπτό κείμενο από τους παρακολουθούντες και televoting. Παράκληση να χρησιμοποιούνται όλες οι δυνατότητές του.

Βήμα

Οι συμμετέχοντες στις επιστημονικές εκδηλώσεις ομιλητές, σύμφωνα με την 66948/2106 εγκύκλιο του ΕΟΦ, υποχρεούνται στην αρχή της ομιλίας τους (στη δεύτερη διαφάνεια μετά τον τίτλο της διάλεξης) να δηλώνουν την ύπαρξη ή μη σύγκρουσης συμφερόντων.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς,

Οι υπεύθυνοι προγράμματος

Άννα Πατρικίου

Ιωάννης Μελακόπουλος

logo-see

© 2024 Στοματολογική Εταιρεία Ελλάδος.

All Rights Reserved | Designed & Developed by