Ανακοινώσεις: Παράταση προθεσμίας υποβολής εργασιών για 60 Πανελλήνιο Συνέδριο έως 20/7/2024

Η Στοματολογική Εταιρεία της Ελλάδος (ΣΕΕ), η πρώτη επιστημονική οδοντιατρική εταιρεία στην Ελλάδα, ιδρύθηκε τον Απρίλιο του έτους 1937 από 19 διακεκριμένους οδοντιάτρους της εποχής εκείνης.

Ίδρυση

Είναι η πρώτη ελληνική επιστημονική οδοντιατρική εταιρεία που γίνεται τακτικό μέλος της Διεθνούς Οδοντιατρικής Ομοσπονδίας (FDI) το 1955. Έχει επίσης βραβευθεί το 1996 από την Ακαδημία Αθηνών για το επιστημονικό και κοινωνικό της έργο.

Η Στοματολογική Εταιρεία της Ελλάδος (ΣΕΕ), η πρώτη επιστημονική οδοντιατρική εταιρεία στην Ελλάδα, ιδρύθηκε τον Απρίλιο του έτους 1937 από 19 διακεκριμένους οδοντιάτρους της εποχής εκείνης.

Ίδρυση

Είναι η πρώτη ελληνική επιστημονική οδοντιατρική εταιρεία που γίνεται τακτικό μέλος της Διεθνούς Οδοντιατρικής Ομοσπονδίας (FDI) το 1955. Έχει επίσης βραβευθεί το 1996 από την Ακαδημία Αθηνών για το επιστημονικό και κοινωνικό της έργο.

Σκοποί

Σκοποί της Στοματολογικής Εταιρείας της Ελλάδος είναι:

(Καταστατικό της ΣΕΕ – Άρθρο 2ο)

Έδρα

Η εταιρεία έχει έδρα την Αθήνα.

Τα γραφεία της στεγάζονται σε  ιδιόκτητο οίκημα επί της οδού Καλλιρρόης 17 και Βούρβαχη. Διαθέτει επίσης δική της αίθουσα διαλέξεων, χωρητικότητας 150 ατόμων, καθώς και βιβλιοθήκη.

Μέλη

Τακτικό μέλος της Στοματολογικής Εταιρείας της Ελλάδος μπορεί να γίνει κάθε Έλληνας οδοντίατρος, κάτοχος πτυχίου ελληνικού ή ισότιμου αλλοδαπού Πανεπιστημίου, που κατοικεί στην Ελλάδα.

Αντεπιστέλλον μέλος μπορεί να γίνει κάθε πτυχιούχος οδοντίατρος που ασκεί το επάγγελμα στο εξωτερικό.

(Καταστατικό της ΣΕΕ – Άρθρο 5ο)

Προκειμένου να εγγραφεί κάποιος ως μέλος, πρέπει να υποβάλλει αίτηση στην εταιρεία, η οποία εγκρίνεται σε τακτική συνεδρίαση του διοικητικού της συμβουλίου.

Στοματολογική Εταιρεία της Ελλάδος

Σημαντικοί σταθμοί στην ιστορία μας

Το 1953 η ΣΕΕ οργανώνει

το πρώτο διεθνές οδοντιατρικό συνέδριο στη χώρα μας.

Από το 1964 και έκτοτε

η ΣΕΕ οργανώνει την ετήσια σύνοδο, σχεδόν πάντοτε σε περιοχές της Ελλάδας που είναι απομακρυσμένες από την πρωτεύουσα.

Το 1976 συνήλθε στην Αθήνα

το 64ο ετήσιο παγκόσμιο συνέδριο της FDI. Στο συνέδριο έλαβαν μέρος 7.200 συνάδελφοι που προήρχοντο από 69 χώρες.

Τον Μάρτιο του 1993 διοργανώνεται

μεγάλη συνεδριακή εκδήλωση στο Ευγενίδειο Ίδρυμα με ξένους ομιλητές.

Τον Μάρτιο του 1998 οργανώνεται

το 2ο πανελλήνιο συνέδριο κρανιογναθικών διαταραχών, στο οποίο συμμετείχαν σουηδοί και έλληνες επιστήμονες.

Το 1955 οργανώνει

με τη συνεργασία της Διεθνούς Οδοντιατρικής Ομοσπονδίας (FDΙ) το Β΄ διεθνές συνέδριο στην Αθήνα.

Το 1970 οργανώνεται

 το Γ΄ διεθνές οδοντοστοματολογικό συνέδριο στην Αθήνα.

Το 1987, με τη συμπλήρωση 50 ετών δράσεως,

η ΣΕΕ οργάνωσε στην Αθήνα πανελλήνιο συνέδριο όπου συνεορτάσθηκε και το ιωβηλαίο της εταιρείας.

Τον Απρίλιο του 1994

στον ίδιο χώρο διεξάγεται το Α΄ πανελλήνιο γναθολογικό συνέδριο.

Το 1953 η ΣΕΕ οργανώνει

το πρώτο διεθνές οδοντιατρικό συνέδριο στη χώρα μας.

Από το 1964 και έκτοτε

η ΣΕΕ οργανώνει την ετήσια σύνοδο, σχεδόν πάντοτε σε περιοχές της Ελλάδας που είναι απομακρυσμένες από την πρωτεύουσα.

Το 1976 συνήλθε στην Αθήνα

το 64ο ετήσιο παγκόσμιο συνέδριο της FDI. Στο συνέδριο έλαβαν μέρος 7.200 συνάδελφοι που προήρχοντο από 69 χώρες.

Τον Μάρτιο του 1993 διοργανώνεται

μεγάλη συνεδριακή εκδήλωση στο Ευγενίδειο Ίδρυμα με ξένους ομιλητές.

Τον Μάρτιο του 1998 οργανώνεται

το 2ο πανελλήνιο συνέδριο κρανιογναθικών διαταραχών, στο οποίο συμμετείχαν σουηδοί και έλληνες επιστήμονες.

Το 1955 οργανώνει

με τη συνεργασία της Διεθνούς Οδοντιατρικής Ομοσπονδίας (FDΙ) το Β΄ διεθνές συνέδριο στην Αθήνα.

Το 1970 οργανώνεται

 το Γ΄ διεθνές οδοντοστοματολογικό συνέδριο στην Αθήνα.

Το 1987, με τη συμπλήρωση 50 ετών δράσεως,

η ΣΕΕ οργάνωσε στην Αθήνα πανελλήνιο συνέδριο όπου συνεορτάσθηκε και το ιωβηλαίο της εταιρείας.

Τον Απρίλιο του 1994

στον ίδιο χώρο διεξάγεται το Α΄ πανελλήνιο γναθολογικό συνέδριο.

Η ΣΕΕ έχει επιπλέον διοργανώσει περισσότερες από 220 επιστημονικές εκδηλώσεις με τη μορφή ανακοινώσεων, στρογγυλών τραπεζιών κ.ά. στο ιδιόκτητο επιστημονικό της κέντρο.

Όλα τα παραπάνω πραγματοποιήθηκαν με την αμέριστη συμπαράσταση των μελών της ΣΕΕ και υπό την προεδρία προσωπικοτήτων διεθνούς κύρους.

Τη μεγαλύτερη άνθηση γνώρισε η ΣΕΕ επί της προεδρίας του αείμνηστου Β. Στεφανόπουλου-Βρεττού, ο οποίος αναμόρφωσε την εταιρεία και προήδρευσε επί 27 συνεχή χρόνια. Μέσω των ετησίων οδοντοστοματολογικών συνόδων εξαπλώθηκε συστηματικά η οδοντιατρική επιστημονική γνώση στην Ελλάδα, ενώ ως τακτικό μέλος της FDI, η ΣΣΕ προώθησε τις επαφές με ακαδημαϊκά ιδρύματα του εξωτερικού και με διεθνώς αναγνωρισμένες προσωπικότητες της οδοντιατρικής.

Δραστηριότητες

Προκειμένου η Στοματολογική Εταιρεία της Ελλάδος να επιτύχει τους σκοπούς που με το καταστατικό της έχει ορίσει, οργανώνει επιστημονικές συνεδρίες με τη μορφή ανακοινώσεων ή στρογγυλών τραπεζιών.

Επίσης, οργανώνει πανελλήνια και διεθνή συνέδρια, καθώς και από το 1964 σε ετήσια βάση συνέδριο, σχεδόν κατά κανόνα στην περιφέρεια της ελληνικής επικράτειας και πάντοτε σε συνεργασία με τον τοπικό οδοντιατρικό σύλλογο.

E-learning

Σεμινάρια εξ αποστάσεως εκπαίδευσης της ΣΕΕ

e-learning ΣΕΕ
logo-see

© 2024 Στοματολογική Εταιρεία Ελλάδος.

All Rights Reserved | Designed & Developed by