Ανακοινώσεις: Παράταση προθεσμίας υποβολής εργασιών για 60 Πανελλήνιο Συνέδριο έως 20/7/2024

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΑΖΩΤΟΥ ΣΤΗΝ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΑΖΩΤΟΥ ΣΤΗΝ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ

Σκοπός της ημερίδας είναι: η παρουσίαση της χρήσης του Πρωτοξειδίου του Αζώτου στην Οδοντιατρική με βάση τη σύγχρονη επιστημονική τεκμηρίωση και τις κατευθυντήριες οδηγίες διεθνών επιστημονικών και κρατικών οργανισμών, η διεξοδική ανάλυση της χρήσης του, τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματά της καθώς και η αποτελεσματικότητά του. Θα αναφερθούν τα χαρακτηριστικά της εκπαίδευσης των οδοντιάτρων με συγκερασμό διεθνών πρωτοκόλλων καθώς και τα απαραίτητα τεχνικά στοιχεία του αναγκαίου εξοπλισμού. Τέλος θα συζητηθεί ο μηχανισμός δράσης, η ασφάλεια καθώς και η φαρμακοδυναμική του Πρωτοξειδίου του Αζώτου.

Πρόγραμμα

08.30 – 09.00 ΕΓΓΡΑΦΕΣ
09.00 – 9.45 Ορισμοί και περιγραφή των φυσιολογικών/ψυχολογικών πτυχών του άγχους και του πόνου. Ιστορική αναδρομή  και γενικά χαρακτηριστικά  της χρήσης του Πρωτοξειδίου του Αζώτου. Μηχανισμός δράσης/φαρμακοδυναμική/ασφάλεια
09.45 – 10.30 Στάδια καταστολής κεντρικού νευρικού συστήματος προκαλούμενου από φάρμακα. Ενδοφλέβια καταστολή – Πρωτοξείδιο του Αζώτου – Ελάχιστη καταστολή. Απαραίτητη εκπαίδευση – Αναγκαιότητα συνεχούς εκπαίδευσης σε ΚΑΡΠΑ.
10.30 – 11.00 ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ
11.00 – 11.30 Αξιολόγηση και επιλογή ασθενούς- Παρακολούθηση ασθενών και διαχείριση κατάλληλων αρχείων. Ενδείξεις/αντενδείξεις/ανεπιθύμητες ενέργειες
11.30 – 12.00 Η χρήση του στον παιδιατρικό ασθενή
12.00 – 12.30 Η χρήση του στη Χειρουργική του Στόματος
12.30 – 13.30 Περιγραφή και χρήση  Συσκευής Πρωτοξειδίου του Αζώτου- Εκπαίδευση/τεχνική- Απαραίτητος και επιπλέον εξοπλισμός
13.30 – 14.00 Πιθανοί κίνδυνοι υγείας από αναισθητικά ίχνη και προτεινόμενες  τεχνικές για τον περιορισμό της επαγγελματικής έκθεσης

08.30 – 09.00

ΕΓΓΡΑΦΕΣ

09.00 – 9.45

Ορισμοί και περιγραφή των φυσιολογικών/ψυχολογικών πτυχών του άγχους και του πόνου. Ιστορική αναδρομή  και γενικά χαρακτηριστικά  της χρήσης του Πρωτοξειδίου του Αζώτου. Μηχανισμός δράσης/φαρμακοδυναμική/ασφάλεια

09.45 – 10.30

Στάδια καταστολής κεντρικού νευρικού συστήματος προκαλούμενου από φάρμακα. Ενδοφλέβια καταστολή – Πρωτοξείδιο του Αζώτου – Ελάχιστη καταστολή. Απαραίτητη εκπαίδευση – Αναγκαιότητα συνεχούς εκπαίδευσης σε ΚΑΡΠΑ.

10.30 – 11.00

ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ

11.00 – 11.30

Αξιολόγηση και επιλογή ασθενούς- Παρακολούθηση ασθενών και διαχείριση κατάλληλων αρχείων. Ενδείξεις/αντενδείξεις/ανεπιθύμητες ενέργειες

11.30 – 12.00

Η χρήση του στον παιδιατρικό ασθενή

12.00 – 12.30

Η χρήση του στη Χειρουργική του Στόματος

12.30 – 13.30

Περιγραφή και χρήση  Συσκευής Πρωτοξειδίου του Αζώτου- Εκπαίδευση/τεχνική- Απαραίτητος και επιπλέον εξοπλισμός

13.30 – 14.00

Πιθανοί κίνδυνοι υγείας από αναισθητικά ίχνη και προτεινόμενες  τεχνικές για τον περιορισμό της επαγγελματικής έκθεσης

 

Εισηγητές

Φωτογραφίες

Πληροφορίες – Δήλωση Συμμετοχής

Καλλιρρόης 17, 117 43 Αθήνα  Τηλ: 2109214325 (9.30 – 13.00)

ΣΕΕ

Χορηγός Ημερίδας

logo-see

© 2024 Στοματολογική Εταιρεία Ελλάδος.

All Rights Reserved | Designed & Developed by