Ανακοινώσεις: Παράταση προθεσμίας υποβολής εργασιών για 60 Πανελλήνιο Συνέδριο έως 20/7/2024

Μελέτη και χρησιμότητα της Υπολογιστικής Τομογραφίας Κωνικής Δέσμης (ΥΤΚΔ-CBCT) στην κλινική πράξη:

Μελέτη και χρησιμότητα της Υπολογιστικής Τομογραφίας Κωνικής Δέσμης (ΥΤΚΔ-CBCT) στην κλινική πράξη: συζήτηση σε περιπτώσεις ασθενών

Σκοπός της Ημερίδας είναι η εκμάθηση της τεχνικής της Υπολογιστικής Τομογραφίας Κωνικής Δέσμης (ΥΤΚΔ-CBCT), η αξιολόγηση των ευρημάτων της  και η χρησιμότητα της σε κλινικά θέματα της οδοντιατρικής πράξης, καθώς και στις παθήσεις της Κροταφογναθικής Διάρθρωσης. Η Ημερίδα θα είναι διαδραστική μεταξύ  ακτινολόγου και κλινικού σε επιλεγμένες περιπτώσεις ασθενών.

Πρόγραμμα

09.30 – 09.30Εγγραφές και παραλαβή υλικού
09.30 – 10.15Βασικές αρχές της ΥΤΚΔ-CBCT Κ. Τσιχλάκης
10.15 – 11.15Συζήτηση των ευρημάτων της ΥΤΚΔ-CBCT σε περιπτώσεις ασθενών
Κ. Τσιχλάκης – Ι. Μελακόπουλος
11.15 – 11.45 Διάλειμμα-καφές
11.45 – 12.30 Συζήτηση των ευρημάτων της ΥΤΚΔ-CBCT σε περιπτώσεις ασθενών
Κ. Τσιχλάκης – Ι. Μελακόπουλος
11.30 – 12.00 Η χρήση του στον παιδιατρικό ασθενή
12.30 – 13.45

Χρησιμότητα της ΥΤΚΔ-CBCT στις παθήσεις της Κροταφογναθικής

Διάρθρωσης: συζήτηση σε περιπτώσεις ασθενών

Ν. Αλεξίου – Ι. Ρούσσου

13.45 – 14.00Συζήτηση – Συμπεράσματα

09.00 – 09.30

Εγγραφές και παραλαβή υλικού

09.30 – 10.15

Βασικές αρχές της ΥΤΚΔ-CBCT

Κ. Τσιχλάκης

10.15 – 11.15

Συζήτηση των ευρημάτων της ΥΤΚΔ-CBCT σε περιπτώσεις ασθενών

Κ. Τσιχλάκης – Ι. Μελακόπουλος

11.15 – 11.45

Διάλειμμα – καφές

11.45 – 12.30

Συζήτηση των ευρημάτων της ΥΤΚΔ-CBCT σε περιπτώσεις ασθενών

Κ. Τσιχλάκης – Ι. Μελακόπουλος

12.30 – 13.45

Χρησιμότητα της ΥΤΚΔ-CBCT στις παθήσεις της Κροταφογναθικής Διάρθρωσης: συζήτηση σε περιπτώσεις ασθενών

Ν. Αλεξίου – Ι. Ρούσσου

13.45 – 14.00

Συζήτηση – Συμπεράσματα

Εισηγητές

Η είσοδος είναι ελεύθερη.

Φωτογραφίες

Πληροφορίες – Δήλωση Συμμετοχής

Καλλιρρόης 17, 117 43 Αθήνα  Τηλ: 2109214325 (9.30 – 13.00)

ΣΕΕ

Χορηγός Ημερίδας

logo-see

© 2024 Στοματολογική Εταιρεία Ελλάδος.

All Rights Reserved | Designed & Developed by