Ανακοινώσεις: Παράταση προθεσμίας υποβολής εργασιών για 60 Πανελλήνιο Συνέδριο έως 20/7/2024

Αντιθρομβωτική αγωγή στα καρδιαγγειακά νοσήματα: στρατηγική διαχείρισης διακοπής των αντιαιμοπεταλιακών και αντιπηκτικών

Τι σημαίνει επανάληψη της ενδοδοντικής θεραπείας;

Η Ε.Θ. αποτελεί μια θεραπευτική επιλογή με υψηλά ποσοστά επιτυχίας. Παρ’ όλα αυτά, κάποιες φορές, ένα ενδοδοντικά θεραπευμένο δόντι χρειάζεται να αντιμετωπιστεί εκ νέου για διάφορους λόγους. Η επανάληψη της Ε.Θ. αποτελεί μια σύνθετη αλλά προβλέψιμη διαδικασία. Συνίσταται στην αφαίρεση των παλαιών εμφρακτικών υλικών, στον εκ νέου καθαρισμό και έμφραξη των ριζικών σωλήνων. Απαιτούνται μία ή περισσότερες συνεδρίες, ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες του περιστατικού.

Σχετικά Άρθρα

logo-see

© 2024 Στοματολογική Εταιρεία Ελλάδος.

All Rights Reserved | Designed & Developed by