Ανακοινώσεις: Επόμενο σεμινάριο εξ αποστάσεως εκπαίδευσης Δευτέρα 11 Δεκεμβρίου, 13:00-14:00

Σχετίζεται το ηλεκτρονικό τσιγάρο με παθήσεις του στόματος;

Το ηλεκτρονικό τσιγάρο περιέχει συστατικά, όπως η φορμαλδεΰδη, βαρέα μέταλλα και νικοτίνη που προκαλούν κυτταρικές βλάβες και έχουν καρκινογόνα δράση.

Το ηλεκτρονικό τσιγάρο περιέχει συστατικά, όπως η φορμαλδεΰδη, βαρέα μέταλλα και νικοτίνη που προκαλούν κυτταρικές βλάβες και έχουν καρκινογόνα δράση. Η χρήση του έχει συσχετιστεί με ελκώσεις στόματος, πόνο στην γλώσσα και στις παρειές, αυξημένο κίνδυνο περιοδοντικής νόσου, και οδοντικά κατάγματα. 

Σε πρόσφατη συστηματική ανασκόπηση με τίτλο «Adverse effects of E-cigarettes on head, neck, and oral cells: A systematic review» οι Wilson και συν. (J Oral Pathol Med. 2022;51:113–125) εξέτασαν τα αποτελέσματα 18 μελετών που δημοσιεύθηκαν μέχρι τον Δεκέμβριο του 2020. Από αυτές, 16 ήταν in vitro και 2 κλινικές δοκιμές. Οι περισσότερες μελέτες υποστηρίζουν πως το συμβατικό τσιγάρο είναι περισσότερο κυτταροτοξικό στα κύτταρα της κεφαλής, του τραχήλου και της στοματικής κοιλότητα από ότι το ηλεκτρονικό. Ωστόσο, η χρήση του συσχετίζεται με αρνητικές επιπτώσεις και, λόγω του διαφορετικού τρόπου σχεδίασης των ερευνών, δεν μπορούν να εξαχθούν ασφαλή συμπεράσματα. Για την αποσαφήνιση των ευρημάτων απαιτείται περαιτέρω διερεύνηση, ιδιαίτερα με κλινικές μελέτες, που θα λαμβάνεται υπόψη η ποικιλία των σκευασμάτων και να ελέγχονται οι επιπτώσεις ύστερα από μακροχρόνια χρήση τους. 

Το συμπέρασμα αυτό συμφωνεί με την εργασία «Καρκινογένεση του στόματος σε χρήστες ηλεκτρονικού τσιγάρου ή ναργιλέ» που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό ΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ (2020, 77:11-18). Στη μελέτη αυτή , οι Μπασδέκη και συν. μετά από ανασκόπηση μελετών που δημοσιεύθηκαν μεταξύ των ετών 2010-2019, κατέληξαν στο συμπέρασμα πως και οι δύο «εναλλακτικές μορφές» καπνίσματος μπορεί να σχετίζονται με την καρκινογένεση στο στόμα, επισημαίνοντας της ανάγκη τεκμηρίωσης αυτής της σχέσης.

Σχετικά Άρθρα

logo-see

© 2023 Στοματολογική Εταιρεία Ελλάδος.

All Rights Reserved | Designed & Developed by